NEWS & Event

PTG เข้าถือหุ้นใน `สยามออโต้แบคส์` เพิ่มเป็น 76.52% จาก 38.26%

PTG เผย เข้าถือหุ้นใน ‘สยามออโต้แบคส์’ เพิ่มเป็น 76.52% จาก 38.26% หวังกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จำกัด (SIAM AUTOBACS) ซึ่งประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ โดยการซื้อหุ้นจำนวน 6.5 ล้านหุ้น จากผู้ถือหุ้นของสยามออโต้แบคส์ คือ บริษัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จำกัด ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน สยามออโต้แบคส์ เพิ่มเป็น 76.52% จากเดิมที่ 38.26%

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าหลังจากหลังจากลงทุนเพิ่มในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ขณะที่บริษัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเป็น 11.71% จากเดิมที่ 49.97%

Follow us :