News & Event
Home > News & Event
<Back

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้เดินทางไปที่กรมทหารราบที่ 152 ค่ายเสนาณรงค์ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำเงินไปบริจาคมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของทหาร และสิ่งของที่จำเป็นให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางบริษัทฯได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นจำนวน 206,060.00 บาท ได้แบ่งเป็นซื้อของใช้ให้ทหารจำนวน 100,000 บาท ได้จำนวน 200 ชุด และที่เหลือนำไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของทหาร สุดท้ายนี้ทางบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขตลอดไป