News & Event
Home > News & Event
<Back

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพฐ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบเงินทำบุญทำพื้นกระเบื้อง และเครื่องกรองน้ำให้แก่เด็กนักเรียน

 

 

 

คุณศรัณยา กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด กล่าวทักทายเด็กนักเรียน

 

 

นักเรียนสวมชุดพื้นบ้าน และแสดงการระบำแบบพื้นบ้านให้คณะผู้บริหารและพักงานชม

 

ครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

 

 

คณะผู้บริหารและพักงานนำขนมแจกให้แก่เด็กนักเรียน