News & Event
Home > News & Event
<Back

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้เดินทางไปโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อมอบเงินทำบุญสร้างห้องน้ำให้แก่เด็กนักเรียน สำหรับรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

  

 

  

คณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะเดินทางจาก บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด โดยมีนายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นกล่าวขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร)

 

 

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด นำขนมมาแจกให้แก่น้องๆนักเรียน

 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) รำต้อนรับคณะผู้เดินทาง