News & Event
Home > News & Event
<Back

คุณศรัณยา กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด (คนที่ 3 จากขวามือ) พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสถานีน้ำมันพีที และนักวิเคราะห์ ร่วมงาน “Opportunity Day สัญจร” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนชาวเชียงใหม่ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558